به NASE (شبکه ای برای آموزش مدرسه نجوم) خوش آمدید ، یک دوره آموزشی در نجوم است که توسط اتحادیه بین المللی نجوم (UAI) حمایت می شود و هدف آن آموزش معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه است.

این نقشه تحرک مربیان NASE در سراسر جهان را نشان می دهد.

اطلاعات بیشتر به زبان فارسی