Què és?

NASE (Network for Astronomy School Education) és un curs de didàctica de l’astronomia, afavorit per la Unió Astronòmica Internacional (UAI) i té com a finalitat la capacitació de docents de nivell primari i secundari en didàctica de l’astronomia

Els destinataris dels cursos són docents de nivell primari i professors de educaciòn secundària, i com a part també d’introducció a el tema en el cas de nivell universitari. Si bé el curs està destinat a professors de Ciències Naturals (Física, Matemàtiques, Química) també és important la presència de professors d’Història, Biologia i Filosofia.

La modalitat d’aquesta proposta és teoricopràctica, amb èmfasi en el desenvolupament de tallers on el “fer” permet el docent afirmar els seus coneixements per a l’aplicació immediata dels recursos a l’aula. Els temes dels cursos de Nase són l’astronomia de posició, sistema solar, els exoplanetes, espectrografia, la fotometria, l’espectroscòpia, entre d’altres.

L’objectiu principal de NASE és establir a cada país un Grup Local dels membres de l’Associació que cada any repeteixen l’experiència de l’ensenyament i creen nous cursos mitjançant l’ús de materials NASE.

En aquesta pàgina s’inclouen tots els materials per al curs bàsic i un repositori de materials docents per a l’astronomia amb activitats, animacions, articles, fotos, jocs, simulacions, programes interactius i vídeos.