Politici de calitate

  • Formează profesori din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi chiar din cel universitar (facultăţile de ştiinţe sau cele care au cursuri de bază în acest domeniu) pentru a preda astronomia într-un cadru teoretic şi practic, cu accent pe dezvoltarea atelierelor şi laboratoarelor.
  • Oferă profesorilor instrumente practice pentru a aborda teme astronomice specifice în diferite arii curriculare, folosind conceptele disciplinelor, dar aplicând tehnicile în alte domenii, cum ar fi matematica, fizica, chimia, biologia, geografia, istoria, filosofia.
  • Promovează predarea astronomiei pentru formarea profesorilor (din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi universitar).
  • Promovează o educaţie activă/ învăţarea activă a astronomiei prin observarea modelelor şi fenomenelor.
  • Creează în fiecare loc, care necesită serviciul NASE, un Grup Local NASE cu profesori locali, care vor fi instruiţi ca să predea cursul de bază şi să pregătească materiale pentru site-ul web al programului, în mod continuu.

  • Se angajează să: 

  • 1. Lucreze în funcţie de nevoile şi cerinţele societăţii pentru asigurarea obiectivelor propuse.

  • 2. Furnizeze un serviciu orientat spre satisfacerea clienţilor şi care să răpundă cerinţelor de calitate stabilite de aceştia.

  • 3. Asigure unei mai bune formări a cadrelor didactice – elevi, cu o eficienţă maximă în proces.

  • 4. Îndeplinească cerinţele Sistemului de Management, stabilite în standardul 29990 IRAM / ISO.

  5. Aibă ca ţintă o continuă îmbunătăţire a procesului. 

MISIUNE

 • Promovează formarea profesorilor care să predea astronomia (nivel primar şi secundar)
 • Promovează o educaţie activă/ învăţarea activă a astronomiei prin observarea modelelor şi fenomenelor.
 • Motivează profesorii şi elevii să observe natura şi în special să asocieze aceste observaţii cu temele astronomice.
 • Creează în fiecare loc, care necesită serviciul NASE, un Grup Local NASE cu profesori locali, care predau cursul de bază şi pregătesc material pentru site-ul web al programului în mod continuu, asigurând supravieţuirea cursului şi actualizarea constantă a materialelor suplimentare.

VIZIUNE 

Programul îşi propune să devină referinţa în formarea profesorilor la un nivel mediu în Astronomie, în ţările implicate.

Nase este în acord cu liniile directoare stabilite de SO 29990: 2013. ” Servicii de învăţare pentru educaţia non-formală şi formare” pentru pentru activităţi legate de predarea astronomiei la nivelurile primar şi secundar de educaţie şi, în unele cazuri, la nivel universitar. Plan de Afaceri.